Instalacja do produkcji kruszywa budowlanego

Linie technologiczną stanowią urządzenia krusząco-przesiewające służące do wydzielania odpowiednich frakcji mineralnych o różnej granulacji.
Do przetwarzania wykorzystywane są głównie odpady budowlane m. in. gruz betonowy, ceglany, odpady ceramiczne.

repliquemontre.eu

Instalacja do wytwarzania komponentów do paliw alternatywnych

Materiałem do produkcji paliw alternatywnych są odpady, które muszą spełniać określone warunki dotyczące ich własności fizyko-chemicznych. Do produkcji wykorzystywane są odpady kaloryczne m. in. odpady wielkogabarytowe, taśmy gumowe, zniszczone palety, odpowiednio wysortowane opakowania z drewna, tworzyw sztucznych kartony, ścinki z drewna lub płyt wiórowych, odpady kory, papieru i tektury wydzielone jako odrzut z przerobu makulatury i tektury. Franck Muller Replica
Stosowanie paliw w cementowniach poprzez wykorzystywanie ich w procesach odzysku energii, pozwala nam na ograniczeniu zużycia paliw naturalnych, ograniczeniu składowania odpadów i co za tym idzie ochroną środowiska. replique Tag Heuer

Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków

Zapewniamy kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarowania powstałymi w nich odpadami. Odpady takie jak osady ściekowe, skratki czy zawartości piaskowników są przez naszą firmę odbierane a następnie poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach na terenie całego kraju. fake watches